banner

Kontrola kvality

Nylonový čip

Vrátane testovania surovín, testovania prísad, príležitostnej kontroly počas výrobného procesu.
Index množstva triesok: relatívna viskozita (Ns/m2), vlhkosť (ppm), amino (mmol/kg), TiO2 (%), oxidácia (%).

Nylonová priadza

Filtrovaním sa odstráni koniec povrchu priadze.
Kontrola vzhľadu, predbežné preosievanie priadze vyvažovacej miestnosti, aby sa skontrolovalo, či sú informácie na štítku v súlade s priadzou.
Testované položky: neostrosť, cievka, prevrátenie, farba, škrabanec, olej, výlisky, váha, papierová trubica.
Fyzická kontrola
Testované položky: Denier, medza pevnosti, predĺženie, nepravidelnosť priadze, OPU%, BWS%,sieť, variačný koeficient (CV%)
Uster testovanie (testovací stroj: Uster Tester 5-C800)

Spandex

Pre spandex máme kontrolu vzhľadu a laboratórnu kontrolu.Kontrola vzhľadu je rovnaká ako pri vyššie uvedených testovacích krokoch naylonu.Rozsah laboratórnych testov je nasledovný:

Statické vlastnosti v ťahu Dynamické predĺženie
Predpätie popierač
DMIC Odolnosť voči chlóru
Prierez strečink
priľnavosť Obsah oleja
Stabilita v suchu a vlhku BWS
quality1

Kontrola vzhľadu

quality2

Denier testovanie

quality3

ster Tester 5-C800

quality4

Tkané ponožky